Ventilatoren
Regelaars

Multifan Tuinbouw

Speciaal voor het bereiken van een aërodynamische luchtstroming, heeft Vostermans Ventilation een recirculatieventilator met witte instroomradius ontwikkeld. Deze ventilatoren functioneren uitermate efficiënt en creëren een hoge worp. Tevens zijn ze bestand tegen zware klimatologische omstandigheden, waaronder hoge temperaturen. Vanwege de reflecterende witte kleur zijn ze zeer geschikt voor toepassing in tuinbouwkassen in serie- of parallelventilatiesystemen. Ook voor pluimveestallen, melkruimtes, kleinere industriële hallen of kamers zijn ze optimaal geschikt.

  Brochure Multifan Tuinbouw

Multifan V-FloFan

Ventilatie speelt een cruciale rol in moderne tuinbouwkassen. Verticaal ventileren leidt tot een beter en gelijkmatiger kasklimaat en levert daarnaast energiebesparingen op. Vanwege allerlei kastechnische verbeteringen en intensievere teeltmethoden neemt de noodzaak tot het regelen van de vochthuishouding op plantniveau toe. Met de V-FloFan is het mogelijk op een eenvoudige en energiezuinige wijze de nadelige gevolgen van vocht te verminderen.

De lucht wordt via een aerodynamische geleider over een groot oppervlakte verspreid. De V-FloFan kan voor uiteenlopende gewassen ingezet worden. De ventilator is eenvoudig op te hangen in de tuinbouwkassen en eenvoudig te onderhouden.

  Brochure Multifan V-FloFan

Vernevelingssysteem

Recirculatieventlatoren zijn ook te gebruiken als lagedrukvernevelingssysteem. Door nozzles toe te voegen aan recirculatieventilatoren, kunnen stallen of hallen gekoeld worden door middel van verneveling van water. De hoge worp van de ventilator zorgt ervoor dat er een optimale verspreiding van waternevel plaatsvindt. Lagedrukverneveling wordt toegepast in tuinbouwkassen, pluimvee-, varkens- en melkveestallen.

   Brochure Vernevelingssysteem

Engelselaan 20
2215 RH Voorhout

Tel.: 0252-233177
Fax: 0252-232708